حوزه دانش آموزی پیروان فاطمه (س)
بازدید:
تاريخ : 1395/06/09
image.aspx.png
نمی شود بگوییم شوهر سهم بیشتری دارد یا زن سهم بیشتری دارد، نه ، هر دو در حفظ بنیان و در حفظ این اجتماع دو نفره ، که بعدها به تدریج زیاد می شود ، نقش دارند.
امام خامنه ای .( 76/7/30)